Skip to Content Information Center
Lexmark B2442

Lexmark B2442

Štampanje liste uzoraka fontova

  1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

     >  Izveštaji >  > Štampa >  > Odštampaj fontove

  2. Izaberite PCL fontovi ili PostScript fontovi, a zatim pritisnite .

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top