Skip to Content Information Center
Lexmark MS421

Lexmark MS421

Povezovanje tiskalnika v brezžično omrežje z metodo WPS

Preden začnete, preverite naslednje:

 • Dostopna točka (brezžični usmerjevalnik) je potrjena za metodo WPS ali združljiva z njo. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, priloženo dostopni točki.
 • Kartica za brezžično omrežje je nameščena v tiskalniku. Za več informacij si oglejte navodila, priložena kartici.

  Uporaba načina z gumbom

 1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

   > Omrežje/vrata >  > Brezžično. > 

 2. Izberite Nastavitev zaščitenega brezžičnega omrežja in pritisnite .

 3. Izberite Način zagona s pritiskom na gumb in pritisnite .

 4. Sledite navodilom na zaslonu.

  Uporaba načina z osebno identifikacijsko številko (PIN)

 1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

   > Omrežje/vrata >  > Brezžično. > 

 2. Izberite Nastavitev zaščitenega brezžičnega omrežja >  > Začnite z načinom PIN > .

 3. Kopirajte osemmestno številko PIN za WPS.

 4. Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP dostopne točke.

  Opombe:

  • Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov številk, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
  • Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.
 5. Pojdite na nastavitve WPS. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, priloženo dostopni točki.

 6. Vnesite osemmestno številko PIN in nato shranite spremembe.

Je bil ta članek koristen?
Top