Skip to Content Information Center
Lexmark MS421

Lisälokeroiden asentaminen

  HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA:  Jos käsittelet emolevyä tai asennat lisävarusteita tai muistilaitteita tulostimen käyttöönoton jälkeen, sähköiskuvaaran välttämiseksi katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistä. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita, katkaise niistäkin virta ja irrota niistä kaikki tulostimeen liitetyt kaapelit.

 1. Katkaise virta tulostimesta.

 2. Irrota virtajohto ensin pistorasiasta ja sitten tulostimesta.

 3. Poista lisälokero pakkauksesta ja poista sitten pakkausmateriaali.

  Huomautus:  Jos lisälokerot on jo asennettu, irrota ne tulostimesta ennen tulostimen nostamista. Älä yritä nostaa tulostinta ja lokeroja samanaikaisesti.

 4. Kohdista tulostin lisälokeron kohdalle ja laske tulostinta, kunnes se napsahtaa paikalleen.

  HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Jos tulostin painaa yli 18  kg,  sen turvallinen siirtäminen edellyttää kahta tai useampaa asiantuntevaa henkilöä.

 5. Liitä virtajohto ensin tulostimeen ja sitten pistorasiaan.

  HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Tulipalo- tai sähköiskuriskin välttämiseksi liitä virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla.

 6. Kytke tulostimeen virta.

Lisää lokero tulostinohjaimeen, jotta se on käytettävissä tulostustöissä. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen käytettävissä olevien lisävarusteiden lisääminen.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top