Skip to Content Information Center
Lexmark B2442

Lexmark B2442

Zamena gumica za hvatanje

 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

 3. Uklonite fioku.

 4. Uklonite iskorišćene gumice za hvatanje jednu za drugom.

 5. Otpakujte nove gumice za brisanje.

 6. Umetnite nove gumice za hvatanje.

 7. Umetnite fioku.

 8. Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

 9. Uključite štampač.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top