Skip to Content Information Center
Lexmark B2442

Lexmark B2442

Zamena jedinice za izradu slika

 1. Otvorite vrata A.

 2. Uklonite kertridž sa tonerom.

 3. Uklonite iskorišćenu jedinicu za izradu slika.

 4. Otpakujte novu jedinicu za izradu slika, a zatim je protresite tri puta da biste rasporedili toner.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 5. Umetnite novu jedinicu za izradu slika.

  Napomena:  Koristite strelice unutar štampača kao vođice.

 6. Umetnite kertridž sa tonerom.

  Napomena:  Koristite strelice unutar štampača kao vođice.

 7. Zatvorite vrata A.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top