Skip to Content Information Center
Lexmark MS621

Čistenie tlačiarne

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Skôr než budete pokračovať, odpojte napájací kábel zo zásuvky a z tlačiarne odpojte všetky káble, aby ste sa pri čistení vonkajších častí tlačiarne vyhli zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Poznámky:

 • Tento postup vykonajte každých pár mesiacov.
 • Záruka tlačiarne nekryje poškodenie tlačiarne spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.
 1. Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.

 2. Vyberte papier zo štandardnej priehradky a z viacúčelového podávača.

 3. Pomocou jemnej kefky alebo vysávača odstráňte prach, smietky a kúsky papiera okolo tlačiarne.

 4. Utrite povrch tlačiarne navlhčenou mäkkou tkaninou, ktorá nepúšťa vlákna.

  Poznámky:

  • Nepoužívajte čistiace prostriedky ani saponáty, pretože by mohli poškodiť povrch tlačiarne.
  • Uistite sa, že po vyčistení sú všetky časti tlačiarne suché.
 5. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.

  POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

Pomohol vám tento článok?
Top