Skip to Content Information Center
Lexmark B2650

Lexmark B2650

Zastoj papirja v zadnjih vratcih

  1. Odprite zadnja vratca.

    PREVIDNO – VROČA POVRŠINA:  Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost telesne poškodbe.

  2. Odstranite zagozdeni papir.

    Opomba:  Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

  3. Zaprite zadnja vratca.

Je bil ta članek koristen?
Top