Skip to Content Information Center
Lexmark MS621

Kontrola pripojenia tlačiarne

  1. Na ovládacom paneli prejdite na:

     > Nastavenia >  > Správy >  > Sieť > 

  2. Vyberte položku Stránka nastavenia siete a následne stlačte tlačidlo .

  3. Skontrolujte prvú časť strany nastavenia siete a potvrďte, že ukazuje stav „pripojené“.

    Ak stav nie je označený ako „pripojené“, prepojenie LAN môže byť neaktívne, prípadne sieťový kábel môže byť odpojený alebo poškodený. Vyhľadajte pomoc u svojho správcu.

Pomohol vám tento článok?
Top