Skip to Content Information Center
Lexmark MS621

Výmena mechanizmu podávacieho valca

 1. Vypnite tlačiareň.

 2. Vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a z tlačiarne.

 3. Vyberte voliteľný zásobník.

  POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Ak je hmotnosť tlačiarne väčšia ako 18  kg (40  libier), na jej bezpečné zdvihnutie sú potrební dvaja alebo viacerí kvalifikovaní pracovníci.

 4. Vyberte zasúvací zásobník a potom preklopte základňu zásobníka.

 5. Odstráňte mechanizmus podávacieho valca.

 6. Vybaľte nový mechanizmus podávacieho valca.

 7. Vložte nový mechanizmus podávacieho valca.

 8. Preklopte základňu zásobníka a potom vložte zasúvací zásobník.

 9. Zarovnajte tlačiareň s voliteľným zásobníkom a položte tlačiareň tak, aby s kliknutím zapadla na miesto.

 10. Napájací kábel pripojte k tlačiarni a potom do elektrickej zásuvky.

  POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

 11. Zapnite tlačiareň.

Pomohol vám tento článok?
Top