Skip to Content Information Center
Lexmark MS621

Výmena tlačovej jednotky

 1. Otvorte dvierka A.

 2. Vyberte tonerovú kazetu.

 3. Vyberte prázdnu tlačovú jednotku.

 4. Vybaľte novú tlačovú jednotku a trikrát ňou zatraste, aby sa toner rovnomerne rozložil.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

 5. Vložte novú tlačovú jednotku.

  Poznámka:  Orientujte sa podľa šípok v tlačiarni.

 6. Vložte tonerovú kazetu.

  Poznámka:  Orientujte sa podľa šípok v tlačiarni.

 7. Zatvorte dvierka A.

Pomohol vám tento článok?
Top