Skip to Content Information Center
Lexmark MS621

Lexmark MS621

Upotreba originalnih Lexmark dijelova i potrošnog materijala

Lexmark pisači najbolje funkcioniraju s originalnim Lexmark dijelovima i potrošnim materijalom. Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na učinkovitost, pouzdanost i trajnost pisača i ispisnih dijelova. Ona također može utjecati na pokrivenost jamstvom. Oštećenja koja nastanu zbog upotrebe dijelova i potrošnog materijala drugih proizvođača nisu pokrivena jamstvom. Svi pokazatelji vijeka trajanja namijenjeni su upotrebi Lexmark dijelova i potrošnog materijala te mogu davati nepredvidive rezultate ako se koriste dijelovi i potrošni materijal drugih proizvođača. Upotreba ispisnih dijelova nakon isteka roka upotrebe može oštetiti Lexmark pisač i povezane sklopove.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top