Skip to Content Information Center
Lexmark MS621

Lexmark MS621

Zamjena sklopa valjka za uvođenje

 1. Isključite pisač.

 2. Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

 3. Izvadite opcionalni odlagač.

  OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Ako je masa pisača veća od 18  kg (40  lb), za podizanje pisača potrebne su dvije obučene osobe ili više njih.

 4. Izvadite umetak odlagača i zatim okrenite podnožje odlagača.

 5. Izvadite iskorišteni sklop valjka za uvođenje.

 6. Raspakirajte novi sklop valjka za uvođenje.

 7. Umetnite novi sklop valjka za uvođenje.

 8. Okrenite podnožje odlagača i zatim umetnite umetak odlagača.

 9. Poravnajte pisač s opcionalnim odlagačem i zatim spuštajte pisač dok ne čujete da je sjeo na mjesto.

 10. Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

  OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

 11. Uključite pisač.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top