Skip to Content Information Center
Lexmark B2650

Lexmark B2650

Zamenjava kompleta valjev za pobiranje

 1. Izklopite tiskalnik.

 2. Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.

 3. Odstranite dodatni pladenj.

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Če je tiskalnik težji od 18  kg (40  lb), sta potrebna dva (ali več) izurjena člana osebja, da ga dvigneta varno.

 4. Odstranite vstavek pladnja in obrnite podstavek za pladenj.

 5. Odstranite rabljeni komplet valjev za pobiranje.

 6. Iz embalaže vzemite nov komplet valjev za pobiranje.

 7. Vstavite novi komplet valjev za pobiranje.

 8. Obrnite podstavek za pladenj in nato vstavite vstavek pladnja.

 9. Tiskalnik poravnajte z dodatnim pladnjem in spustite tiskalnik, da se zaskoči na mesto.

 10. Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

 11. Vklopite tiskalnik.

Je bil ta članek koristen?
Top