Skip to Content Information Center
Lexmark MS622

Lexmark MS622

Instaliranje memorijske kartice

OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

 3. Otvorite pristupni poklopac table kontrolera.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.

 4. Otpakujte memorijsku karticu.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete tačke za povezivanje duž ivice kartice.

 5. Umetnite memorijsku karticu tako da klikne na mesto.

 6. Zatvorite pristupni poklopac table kontrolera.

 7. Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

 8. Uključite štampač.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top