Skip to Content Information Center
Lexmark MS622

Lexmark MS622

Instaliranje porta za interna rešenja

OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

 3. Otpakujte komplet porta za interna rešenja (ISP).

  Napomena:  Uklonite unapred instalirani kabl interfejsa iz porta za interna rešenja.

  1

  ISP

  2

  Držač za montažu

  3

  Leptir matice

  4

  Kućište

  5

  Kabl interfejsa

 4. Instalirajte ISP u kućište.

 5. Fiksirajte port za interna rešenja i povežite produžni kabl.

 6. Otvorite, a zatim uklonite pristupni poklopac table kontrolera.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete elektronske komponente ili priključke table kontrolera.

 7. Postavite komplet porta za interna rešenja na štampač.

  Ako je instaliran čvrsti disk štampača, uklonite ga pre nego što instalirate port za interna rešenja.

  1. Isključite kabl za interfejs čvrstog diska sa table kontrolera.

  2. Povežite produžni kabl porta za interna rešenja na konektor porta za interna rešenja.

  3. Instalirajte čvrsti disk.

 8. Zatvorite pristupni poklopac.

 9. Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

 10. Uključite štampač.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top