Skip to Content Information Center
Lexmark MS622

Lexmark MS622

Port za unutrašnja rešenja ne radi ispravno

RadnjaDaNe

Korak 1

Odštampajte stranicu sa postavkama menija, a zatim proverite da li se port za unutrašnja rešenja (ISP) prikazuje na listi Instalirane funkcije.

Da li je ISP naveden na listi Instalirane funkcije?

Pređite na korak 3.

Pređite na korak 2.

Korak 2

Uklonite ISP, a zatim ga instalirajte. Više informacija potražite ovde: Instaliranje porta za interna rešenja.

Napomena:  Koristite podržani ISP.

Da li ISP radi ispravno?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

Proverite kabl i ISP vezu.

  1. Koristite ispravni kabl, a zatim proverite da li je ispravno povezan na ISP.

  2. Proverite da li je kabl za interfejs ISP rešenja bezbedno povezan u utičnicu table kontrolera.

Da li ISP radi ispravno?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top