Skip to Content Information Center
Lexmark MS622

Lexmark MS622

Dodavanje kontakata

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na Adresar.

 3. Dodajte kontakt iz odeljka Kontakti.

  Napomena:  Kontakt možete da dodelite jednoj ili više grupa.

 4. Ako je neophodno, navedite metod prijavljivanja da biste omogućili pristup aplikaciji.

 5. Primenite promene.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top