Skip to Content Information Center
Lexmark MX321

Lexmark MX321

Podłączanie drukarki do sieci Wi-Fi

  Korzystanie z panelu sterowania

 1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

   > Ustawienia >  > Sieć/Porty >  > Bezprzewodowy > 

 2. Wybierz opcję Konfiguracja na panelu drukarki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.

 3. Uwaga:  Podczas wstępnej konfiguracji modeli drukarek z obsługą sieci Wi-Fi pojawia się monit o skonfigurowanie sieci Wi-Fi.

  Korzystanie z aplikacji Lexmark Mobile Assistant

 1. W zależności od posiadanego urządzenia mobilnego pobierz aplikację Lexmark Mobile Assistant ze sklepu Google Play™ lub App Store.

 2. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

   > Ustawienia >  > Sieć/Porty >  > Sieć bezprzewodowa >  > Konfiguracja za pomocą aplikacji mobilnej >  > Kontynuuj dla identyfikatora drukarki > 

 3. W urządzeniu mobilnym uruchom aplikację, a następnie zaakceptuj warunki użytkowania.

 4. Przyznaj uprawnienia.

 5. Dotknij opcji Rozpocznij konfigurację sieci Wi-Fi, a następnie wybierz drukarkę.

 6. Wybierz sieć Wi-Fi i wpisz dane uwierzytelniające.

 7. Dotknij opcji Zakończ konfigurację sieci Wi-Fi.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top