Skip to Content Information Center
Lexmark MX321

Lexmark MX321

Wymiana wałków pobierających

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

 3. Zdejmij zasobnik.

 4. Wyjmij jeden po drugim zużyte wałki pobierające.

 5. Rozpakuj nowe wałki pobierające.

 6. Włóż nowe wałki pobierające.

 7. Włóż zasobnik.

 8. Podłącz kabel zasilający do drukarki, a następnie do gniazdka elektrycznego.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdującego się w pobliżu urządzenia.

 9. Włącz drukarkę.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top