Skip to Content Information Center
Lexmark MX321

Lexmark MX321

Przywracanie ustawień fabrycznych

  1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

     > Ustawienia >  > Urządzenie >  > Przywróć ustawienia fabryczne >  > Przywróć ustawienia > 

  2. Wybierz opcję Przywróć wszystkie ustawienia i naciśnij .

  3. Wybierz opcję PRZYWRÓC, a następnie naciśnij .

Bardziej szczegółową metodę przywracania ustawień fabrycznych opisano w Czyszczenie pamięci drukarki.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top