Skip to Content Information Center
Lexmark MX321

Lexmark MX321

Jasny wydruk

Uwaga:  Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Na panelu sterowania przejdź do menu Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości druku. W przypadku drukarek niewyposażonych w ekran dotykowy naciśnij przycisk , aby przechodzić między ustawieniami.

DziałanieTakNie

Etap 1

 1. Sprawdź, czy w drukarce jest używana oryginalna i obsługiwana kaseta z tonerem firmy Lexmark.

  Uwaga:  Jeżeli dana kaseta nie jest obsługiwana, zainstaluj obsługiwaną kasetę.

 2. Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest jasny?

Przejdź do punktu 2.

Problem został rozwiązany.

Etap 2

 1. Wyłącz drukarkę, odczekaj około 10 sekund, a następnie włącz drukarkę.

 2. Zwiększ intensywności tonera. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

  Ustawienia > Drukuj > Jakość

 3. Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest jasny?

Przejdź do punktu 3.

Problem został rozwiązany.

Etap 3

 1. W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie.

  Uwagi:

  • Sprawdź, czy ustawienie jest zgodne z załadowanym typem papieru.
  • Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki.
 2. Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest jasny?

Przejdź do punktu 4.

Problem został rozwiązany.

Etap 4

Sprawdź stan kasety z tonerem i w razie potrzeby ją wymień.

 1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

  Stan/Materiały eksploatacyjne > Materiały eksploatacyjne

 2. Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest jasny?

Przejdź do punktu 5.

Problem został rozwiązany.

Etap 5

 1. Wyjmij kasetę z tonerem, a następnie wyjmij moduł obrazujący.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Nie wystawiaj zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Nie dotykaj bębna fotoprzewodnika pod zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

 2. Naciśnij obie strony wałka przenoszącego, który znajduje się pod zespołem obrazującym, aby sprawdzić, czy można go pchnąć tak, aby powrócił na swoje miejsce.

  UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA:  Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.

 3. Jeśli wałka przenoszącego nie można pchnąć tak, aby powrócił na swoje miejsce, wyjmij i włóż go ponownie.

  1. Pociągnij w górę jeden koniec wałka przenoszącego i dociśnij go, aż zaskoczy w swoim miejscu.

  2. W razie potrzeby powtórz czynność na drugim końcu wałka.

 4. Mocno potrząśnij zespołem obrazującym, aby rozprowadzić toner, a następnie włóż zespół.

 5. Włóż kasetę z tonerem.

 6. Wyłącz drukarkę, odczekaj 10 sekund, a następnie włącz drukarkę.

 7. Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest jasny?

Przejdź do punktu 6.

Problem został rozwiązany.

Etap 6

 1. Jeśli problem występuje po zainstalowaniu nowego zestawu konserwacyjnego, sprawdź, czy zainstalowano wałek przenoszący dołączony do zestawu.

  Uwaga:  W razie potrzeby wymień wałek przenoszący.

 2. Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest jasny?

Przejdź do punktu 7.

Problem został rozwiązany.

Etap 7

Sprawdź stan modułu obrazującego. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

Stan/Materiały eksploatacyjne > Materiały eksploatacyjne

Czy moduł obrazujący jest bliski zużycia?

Przejdź do punktu 8.

Skontaktuj się z obsługą klienta.

Etap 8

 1. Wymień zestaw obrazujący.

 2. Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest jasny?

Skontaktuj się z obsługą klienta.

Problem został rozwiązany.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top