Skip to Content Information Center
Lexmark MX321

Lexmark MX321

Eksportowanie lub importowanie pliku konfiguracyjnego

Ustawienia konfiguracji drukarki można wyeksportować do pliku tekstowego, a następnie zaimportować, aby użyć tych ustawień w innych drukarkach.

 1. Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

  Uwagi:

  • Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
  • W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.
 2. Wyeksportuj lub zaimportuj plik konfiguracji dla jednej lub wielu aplikacji.

   Dla jednej aplikacji

  1. W oprogramowaniu Embedded Web Server kliknij kolejno opcję Aplikacje >, aplikację, którą chcesz skonfigurować, a następnie opcję > Konfiguruj.

  2. Kliknij opcję Eksportuj lub Importuj.

   W przypadku wielu aplikacji

  1. W oprogramowaniu Embedded Web Server kliknij opcję Eksportuj konfigurację lub Importuj konfigurację.

  2. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top