Skip to Content Information Center
Lexmark MX321

Lexmark MX321

Czyszczenie pamięci drukarki

Aby wymazać pamięć ulotną lub zbuforowane dane, wyłącz drukarkę.

    Aby wymazać pamięć nieulotną lub ustawienia indywidualne, ustawienia urządzenia, sieci, zabezpieczeń oraz wbudowanych rozwiązań, wykonaj poniższe czynności:

  1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

     > Ustawienia >  > Urządzenie >  > Przegląd >  > Usunąć po zakończeniu serwisowania > 

  2. Wybierz opcję Usuń wszystkie informacje z pamięci nieulotnej, a następnie naciśnij .

  3. Aby rozpocząć zadanie, wybierz Kontynuuj, a następnie naciśnij .

  4. Postępuj według instrukcji widocznych na wyświetlaczu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top