Skip to Content Information Center
Lexmark MX321

Lexmark MX321

Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej za pomocą funkcji Wi‑Fi Protected Setup (WPS)

Zanim rozpoczniesz, upewnij się że:

 • Punkt dostępu (router bezprzewodowy) ma certyfikat WPS lub jest zgodny z WPS. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji punktu dostępu.
 • W drukarce jest zainstalowana karta sieci bezprzewodowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji dostarczonej wraz z kartą.

  Korzystanie z przycisku

 1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

   > Ustawienia >  > Sieć/Porty >  > Bezprzewodowy > 

 2. Wybierz opcję Konfiguracja bezpiecznego dostępu do sieci Wi-Fi, a następnie naciśnij .

 3. Wybierz opcję Metoda przyciskowa, a następnie naciśnij .

 4. Postępuj według instrukcji widocznych na wyświetlaczu.

  Użycie metody osobistego numeru identyfikacyjnego (kodu PIN)

 1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

   > Ustawienia >  > Sieć/Porty >  > Bezprzewodowy > 

 2. Wybierz opcję Konfiguracja bezpiecznego dostępu do sieci Wi-Fi, a następnie naciśnij .

 3. Wybierz opcję Metoda PIN, a następnie naciśnij .

 4. Skopiuj ośmiocyfrowy kod PIN WPS.

 5. Uruchom przeglądarkę internetową, a następnie wprowadź adres IP punktu dostępu w polu adresu.

  Uwagi:

  • Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
  • W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.
 6. Przejdź do ustawień WPS. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji punktu dostępu.

 7. Wprowadź ośmiocyfrowy kod PIN i zapisz zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top