Skip to Content Information Center
Lexmark MX321

Lexmark MX321

Instalowanie dodatkowej karty

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

 3. Otwórz pokrywę dostępu do płyty kontrolera.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Elementy elektroniczne płyty sterowania są narażone na uszkodzenia elektrostatyczne. Przed dotknięciem elementów drukarki lub złączy należy dotknąć metalowej powierzchni drukarki.

 4. Rozpakuj dodatkową kartę.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Nie należy dotykać punktów połączeniowych rozmieszczonych wzdłuż krawędzi karty.

 5. Wepchnij mocno kartę na miejsce.

  Uwaga:  Złącze na karcie musi dotykać płyty systemowej i być w równej linii ze złączem na płycie systemowej na całej swojej długości.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Niewłaściwe zamontowanie karty może doprowadzić do jej uszkodzenia lub do zniszczenia płyty systemowej.

 6. Zamknij pokrywę dostępu.

 7. Podłącz kabel zasilający do drukarki, a następnie do gniazdka elektrycznego.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdującego się w pobliżu urządzenia.

 8. Włącz drukarkę.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top