Skip to Content Information Center
Lexmark MB2338

Lexmark MB2338

Ilægning af papir i flerformålsarkføderen

 1. Åbn flerformålsarkføderen.

 2. Juster styret, så det passer til størrelsen på det papir, du lægger i.

 3. Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

 4. Læg papiret i med den side, der skal udskrives, opad.

  Bemærkninger:

  • Ved enkeltsidet udskrivning ilægges brevpapiret med forsiden opad og med den øverste kant af arket mod forsiden af papirmagasinet.
  • Ved tosidet udskrivning ilægges brevpapiret med forsiden nedad og med den nederste kant af arket mod forsiden af papirmagasinet.
  • Ilæg konvolutter med flapsiden nedad og til venstre.
  • Ilæg europæiske konvolutter med flapsiden nedad og således, at den indføres i printeren først.

  Advarsel - Potentiel skade:  Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, indvendig belægning eller selvklæbende lim.

 5. Indstil papirstørrelse og papirtype, så de svarer til det ilagte papir, på kontrolpanelet.

Var denne artikel nyttig?
Top