Skip to Content Information Center
Lexmark MX321

Lexmark MX321

Wysyłanie faksu

Korzystanie z panelu sterowania

 1. Załaduj oryginalny dokument do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść go na szybie skanera.

 2. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

   > Faks >  >  wprowadź wymagane informacje > 

  W razie potrzeby skonfiguruj inne ustawienia faksu.

 3. Wyślij dokument faksem.

Przy użyciu komputera

Uwaga:  Upewnij się, że wraz z oprogramowaniem drukarki zainstalowano uniwersalny sterownik faks. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Instalowanie oprogramowania drukarki.

  Użytkownicy systemu Windows

 1. W dokumencie, który próbujesz przefaksować, otwórz okno dialogowe Drukuj.

 2. Wybierz drukarkę i kliknij kolejno Właściwości, Preferencje, Opcje lub Ustawienia.

 3. Kliknij przycisk Faks > Włącz faks, a następnie wprowadź numer odbiorcy.

  W razie potrzeby skonfiguruj inne ustawienia faksu.

 4. Wyślij dokument faksem.

  Użytkownicy komputerów Macintosh

 1. Otwórz dokument i wybierz kolejno: File (Plik) > Print (Drukuj).

 2. Wybierz drukarkę i wprowadź numer odbiorcy.

  W razie potrzeby skonfiguruj inne ustawienia faksu.

 3. Wyślij dokument faksem.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top