Skip to Content Information Center
Lexmark MX521

Lexmark MX521

Mutarea imprimantei în altă locaţie

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Dacă imprimanta cântăreşte mai mult de 18  kg (40  livre), este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranţă.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizaţi doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Când mutaţi imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmaţi aceste indicaţii:

 • Asiguraţi-vă că toate uşile şi tăvile sunt închise.
 • Opriţi imprimanta, apoi deconectaţi cablul de alimentare de la priza electrică.
 • Deconectaţi toate cablurile de la imprimantă.
 • Dacă imprimanta are tăvi opţionale verticale de podea separate sau opţiuni de ieşire ataşate de aceasta, deconectaţi-le înainte de a muta imprimanta.
 • Dacă imprimanta are o platformă cu rotile, rulaţi-o cu atenţie către noua locaţie. Fiţi precauţi când treceţi peste praguri şi denivelările din podea.
 • Dacă imprimanta nu are o platformă cu rotile, dar are în configuraţie tăvi opţionale sau opţiuni de ieşire, scoateţi opţiunile de ieşire şi ridicaţi imprimata de pe tăvi. Nu încercaţi să ridicaţi imprimanta şi orice opţiuni simultan.
 • Utilizaţi întotdeauna mânerele imprimantei pentru a o ridica.
 • Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafaţă care să poată susţine integral baza imprimantei.
 • Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafaţă care să poată susţine dimensiunile opţiunilor acestora.
 • Menţineţi imprimanta în poziţie verticală.
 • Evitaţi mutarea imprimantei prin mişcări de împingere bruşte.
 • Asiguraţi-vă că nu vă prindeţi degetele dedesubt când aşezaţi imprimanta jos.
 • Asiguraţi-vă că în jurul imprimantei este spaţiu suficient.

Notă:  Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanţie.

Consideraţi acest articol util?
Top