Skip to Content Information Center
Lexmark MX521

Export alebo import konfiguračného súboru

Konfiguračné nastavenia tlačiarne možno exportovať do textového súboru a potom tento súbor importovať do inej tlačiarne, kde sa použijú dané nastavenia.

 1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
 2. Exportujte alebo importujte konfiguračný súbor pre jednu alebo viaceré aplikácie.

   V prípade jednej aplikácie

  1. V nástroji Embedded Web Server kliknite na položky Aplikácie >  požadovaná aplikácia > Konfigurovať.

  2. Kliknite na položku Exportovať alebo Importovať.

   V prípade viacerých aplikácií

  1. V nástroji Embedded Web Server kliknite na položku Exportovať konfiguráciu alebo Importovať konfiguráciu.

  2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pomohol vám tento článok?
Top