Skip to Content Information Center
Lexmark MX521

Premiestnenie tlačiarne na iné miesto

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Ak je hmotnosť tlačiarne väčšia ako 18  kg (40  libier), na jej bezpečné zdvihnutie sú potrební dvaja alebo viacerí kvalifikovaní pracovníci.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru a elektrického šoku sa vyhnete tak, že budete používať len napájací kábel dodaný s týmto produktom alebo náhradu schválenú výrobcom.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Keď premiestňujete tlačiareň, dodržte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili osobnému zraneniu a poškodeniu tlačiarne:

 • Skontrolujte, či sú zavreté všetky dvierka a zásobníky.
 • Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
 • Z tlačiarne odpojte všetky káble.
 • Ak sú k tlačiarni pripojené samostatne stojace voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, pred presunom tlačiarne ich odpojte.
 • Ak má tlačiareň základňu na kolieskach, opatrne ju posuňte na nové miesto. Dávajte pozor pri prechode cez prahy dverí a nerovnosti na podlahe.
 • Ak tlačiareň nemá základňu na kolieskach, ale používa voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, odoberte výstupné voliteľné prvky a tlačiareň zdvihnite bez zásobníkov. Nedvíhajte tlačiareň zároveň s voliteľnými prvkami.
 • Na zdvihnutie tlačiarne vždy použite držadlá na tlačiarni.
 • Ak na premiestnenie tlačiarne používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať celú tlačiareň.
 • Ak na prenos voliteľných hardvérových prvkov používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať všetky tieto prvky.
 • Tlačiareň prenášajte v zvislej polohe.
 • Nerobte s ňou prudké a trhané pohyby.
 • Pri ukladaní tlačiarne dávajte pozor, aby ste pod ňou nemali prsty.
 • Skontrolujte, či je okolo tlačiarne dostatok voľného miesta.

Poznámka:  Záruka tlačiarne nekryje poškodenie tlačiarne spôsobené nesprávnym zaobchádzaním pri premiestňovaní.

Pomohol vám tento článok?
Top