Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Konfigurácia nastavení režimu úspory energie

  Ekonomický režim

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Úsporný režim.

 2. Vyberte nastavenie.

  Režim spánku

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Časové limity > Režim spánku.

 2. Zadajte dĺžku nečinnosti pred prepnutím tlačiarne do režimu spánku.

  Režim dlhodobého spánku

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Časové limity > Časový limit dlhodobého spánku

 2. Vyberte dĺžku nečinnosti pred prepnutím tlačiarne do režimu dlhodobého spánku.

 3. Poznámky:

  • Aby Časový limit dlhodobého spánku fungoval, nastavte položku Časový limit dlhodobého spánku pri pripojení na možnosť Prejsť do režimu dlhodobého spánku.
  • Funkcia Embedded Web Server je počas režimu dlhodobého spánku vypnutá.
Pomohol vám tento článok?
Top