Skip to Content Information Center
Lexmark MX521

Lexmark MX521

Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor

Note:

  • Gesturile pot fi utilizate numai atunci când ghidarea vocală este activată.
  • Activaţi Mărirea pentru a utiliza gesturile de mărire/micşorare şi de panoramare.
  • Utilizaţi o tastatură fizică pentru a introduce caractere şi a ajusta anumite setări.
GestFuncţie

Atingere dublă

Selectaţi o opţiune sau un element de pe ecran.

Atingere triplă

Măriţi sau micşoraţi text şi imagini.

Glisaţi la dreapta sau în jos

Treceţi la elementul următor de pe ecran.

Glisaţi la stânga sau glisaţi în sus

Treceţi la elementul anterior de pe ecran.

Panoramare

Accesaţi părţi din imaginea mărită care depăşesc limitele ecranului.

Notă:  Acest gest necesită utilizarea a două degete, pentru a glisa de-a latul unei imagini mărite.

Glisaţi în sus, apoi la stânga

Ieşiţi dintr-o aplicaţie şi reveniţi la ecranul de pornire.

Glisaţi în jos, apoi la stânga

  • Revocaţi o lucrare.
  • Reveniţi la setarea anterioară.
  • Închideţi ecranul care apare, fără modificarea oricărei setări sau valori.

Glisaţi în sus, apoi în jos

Repetaţi o invitaţie rostită.

Consideraţi acest articol util?
Top