Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Ikona skratky sa nezobrazuje

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

Uistite sa, že cieľové umiestnenie skratky stále existuje
Uistite sa, že sú cieľové umiestnenia správne nakonfigurované
  1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky Scan Centrum.

    Poznámka:  Ikona a názov môžu byť zmenené. Ďalšie informácie získate od svojho správcu.

  2. Vyberte cieľové umiestnenie a skontrolujte jeho nastavenia.

Použite číslo skratky

Na domovskej obrazovke je možné zobraziť iba obmedzený počet skratiek aplikácií.

Ak chcete použiť číslo skratky, stlačte tlačidlo # a potom číslo skratky. Ak chcete získať číslo skratky, obráťte sa na správcu.

Obráťte sa na svojho správcu

Správca môže nastaviť ikonu na zobrazovanie na domovskej obrazovke.

Pomohol vám tento článok?
Top