Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Nedajú sa odosielať faxy

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

Uistite sa, že režim faxu je nastavený na možnosť Analógový
  1. Na domovskej obrazovke klepnite na položky Nastavenia > Fax.

  2. V ponuke režimu faxu vyberte možnosť Analógový.

Obráťte sa na svojho správcu

Mohli sa vyskytnúť problémy s telefónnou linkou.

Pomohol vám tento článok?
Top