Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Vymazanie pamäte tlačiarne

Ak chcete vymazať nestálu pamäť alebo údaje vo vyrovnávacej pamäti tlačiarne, tlačiareň vypnite.

    Ak chcete vymazať stálu pamäť alebo jednotlivé nastavenia, nastavenia zariadenia a siete, nastavenia zabezpečenia a integrované riešenia, postupujte takto:

  1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Vymazanie mimo prevádzky.

  2. Označte políčko Ošetriť všetky informácie stabilnej pamäte a dotknite sa položky VYMAZAŤ.

  3. Postupujte podľa pokynov na displeji tlačiarne.

Pomohol vám tento článok?
Top