Skip to Content Information Center
Lexmark MX521

Nie je možné skenovať do vybraného cieľového umiestnenia

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

Uistite sa, že cieľové umiestnenie stále existuje
Uistite sa, že je cieľové umiestnenie správne nakonfigurované
  1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky Scan Centrum.

    Poznámka:  Ikona a názov môžu byť zmenené. Ďalšie informácie získate od svojho správcu.

  2. Vyberte cieľové umiestnenie a skontrolujte jeho nastavenia.

Uistite sa, či číslo portu cieľového umiestnenia SFTP je nastavené na hodnotu 22
Obráťte sa na svojho správcu

Ak sa tlačiareň a cieľové umiestnenia nachádzajú na odlišných doménach, správca dokáže zistiť informácie o doméne.

Pomohol vám tento článok?
Top