Skip to Content Information Center
Lexmark MX521

Preukazy nemožno správne skenovať

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

Pri ukladaní preukazov na skenovacie sklo nechajte medzi nimi odstup aspoň 30 mm (približne 1 palec)
Vyčistite skenovacie sklo

Ďalšie informácie nájdete v časti Čistenie skenera.

Obráťte sa na svojho správcu

Časový limit obrazovky tlačiarne musí byť nastavený minimálne na 300 sekúnd

Poznámka:  Kým sa všetky výstupy skenovania neuložia v sieťovom priečinku, nebudete môcť vykonať žiadne ďalšie úlohy skenovania.

Pomohol vám tento článok?
Top