Skip to Content Information Center
Lexmark MX521

Nemožno skenovať viacero preukazov

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

Uistite sa, že možnosť skenovania viacerých preukazov je povolená.
  1. Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla Kopírovanie preukazov.

    Poznámka:  Ikona a názov môžu byť zmenené. Ďalšie informácie získate od svojho správcu.

  2. V závislosti na modeli tlačiarne vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

    • Povoľte možnosť Použiť viacero preukazov alebo možnosť Multicard.
    • Dotknite sa ikony a potom povoľte možnosť Použiť viacero preukazov.
Obráťte sa na svojho správcu

Uistite sa, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.

Pomohol vám tento článok?
Top