Skip to Content Information Center
Lexmark MX521

Úprava registrácie skenera

  1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Konfigurácia skenera > Manuálna registrácia skenera.

  2. V ponuke Rýchly test tlače sa dotknite položky Spustenie.

  3. Položte stránku rýchleho testu tlače na skenovacie sklo a dotknite sa položky Registrácia plochého skenera.

  4. V ponuke Rýchly test kopírovania sa dotknite položky Spustenie.

  5. Porovnajte stránku rýchleho testu kopírovania so zdrojovým dokumentom.

    Poznámka:  Ak sa okraje testovacej stránky líšia od zdrojového dokumentu, upravte položky Ľavý okraj a Horný okraj.

  6. Kroky Úprava nastavení skenovania a xref_compare_sk_xref opakujte dovtedy, kým okraje stránky rýchleho testu kopírovania nebudú zodpovedať zdrojovému dokumentu.

Pomohol vám tento článok?
Top