Skip to Content Information Center
Lexmark MX521

Úprava registrácie automatického podávača dokumentov

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Konfigurácia skenera > Manuálna registrácia skenera.

 2. V ponuke Rýchly test tlače sa dotknite položky Spustenie.

 3. Umiestnite stánku rýchleho testu tlače do zásobníka automatického podávača dokumentov.

 4. Dotknite sa položky Registrácia predného automatického podávača dokumentov alebo položky Registrácia zadného automatického podávača dokumentov.

  Poznámky:

  • Ak chcete zarovnať registráciu predného automatického podávača dokumentov, položte testovaciu stránku lícom nahor, krátkym okrajom napred do zásobníka automatického podávača dokumentov.
  • Ak chcete zarovnať registráciu zadného automatického podávača dokumentov, položte testovaciu stránku lícom nadol, krátkym okrajom napred do zásobníka automatického podávača dokumentov.
 5. V ponuke Rýchly test kopírovania sa dotknite položky Spustenie.

 6. Porovnajte stránku rýchleho testu kopírovania so zdrojovým dokumentom.

  Poznámka:  Ak sa okraje testovacej stránky líšia od zdrojového dokumentu, upravte položky Horizontálna úprava a Horný okraj.

 7. Kroky xref_copy-adf_sk_xref a xref_compare-adf_sk_xref opakujte dovtedy, kým okraje stránky rýchleho testu kopírovania nebudú zodpovedať zdrojovému dokumentu.

Pomohol vám tento článok?
Top