Skip to Content Information Center
Lexmark MX521

Skener nereaguje

AkciaÁnoNie

Krok  1

  1. Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený k tlačiarni a elektrickej zásuvke.

    POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

  2. Skopírujte alebo naskenujte dokument.

Skener reaguje?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 2.

Krok  2

  1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.

  2. Vyriešte všetky chybové hlásenia, ktoré sa zobrazia na displeji.

  3. Skopírujte alebo naskenujte dokument.

Skener reaguje?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 3.

Krok  3

  1. Tlačiareň vypnite, počkajte približne 10 sekúnd a potom tlačiareň zapnite.

  2. Skopírujte alebo naskenujte dokument.

Skener reaguje?

Problém je vyriešený.

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Pomohol vám tento článok?
Top