Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Tlač z pamäťovej jednotky flash

Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarní.

 1. Vložte pamäťovú jednotku flash.

  Poznámky:

  • Ak pamäťovú jednotku flash vložíte, keď sa objaví chybové hlásenie, tlačiareň bude pamäťovú jednotku flash ignorovať.
  • Ak pamäťovú jednotku flash vložíte, keď tlačiareň spracúva iné tlačové úlohy, na displeji sa zobrazí správa Zaneprázdnené.
 2. Vyberte dokument, ktorý chcete vytlačiť.

  V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia tlače.

 3. Vytlačte dokument.

  Ak chcete vytlačiť iný dokument, vyberte možnosť Jednotka USB.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Ak chcete predísť strate údajov alebo zlyhaniu tlačiarne, počas aktívnej tlače, načítavania alebo zapisovania na pamäťové zariadenie sa nedotýkajte jednotky flash ani tlačiarne v zobrazenej oblasti.

Pomohol vám tento článok?
Top