Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Tlač dôverných a iných zadržaných úloh

  Používatelia systému Windows

 1. Po otvorení dokumentu kliknite na položky Súbor > Tlač.

 2. Kliknite na položky Vlastnosti, Predvoľby, Možnosti alebo Nastavenie.

 3. Kliknite na možnosť Tlačiť a zadržať.

 4. Vyberte možnosť Tlačiť a zadržať a potom priraďte meno používateľa.

 5. Vyberte typ tlačovej úlohy (dôverná, opakovaná, rezervovaná alebo overenie).

  Ak je tlačová úloha dôverná, zadajte štvormiestny kód PIN.

 6. Kliknite na tlačidlo OK alebo Tlačiť.

 7. Na úvodnej obrazovke tlačiarne uvoľnite tlačovú úlohu.

  • Pri dôverných tlačových úlohách prejdite na:
  • Pozastavené úlohy >  vyberte meno používateľa > Dôverné >  zadajte PIN >  vyberte tlačovú úlohu >  nakonfigurujte nastavenia > Tlačiť
  • Pri ostatných tlačových úlohách prejdite na:
  • Pozastavené úlohy >  vyberte meno používateľa >  vyberte tlačovú úlohu >  nakonfigurujte nastavenia > Tlačiť

  Používatelia systému Macintosh

 1. Po otvorení dokumentu vyberte položky Súbor > Tlač.

  V prípade potreby kliknite na symbol rozbalenia a pozrite si ďalšie možnosti.

 2. Z možností tlače alebo z ponuky Kópie a strany vyberte položku Smerovanie pracovných úloh.

 3. Vyberte typ tlačovej úlohy (dôverná, opakovaná, rezervovaná alebo overenie).

  Ak je tlačová úloha dôverná, priraďte meno používateľa a štvormiestny kód PIN.

 4. Kliknite na tlačidlo OK alebo Tlačiť.

 5. Na úvodnej obrazovke tlačiarne uvoľnite tlačovú úlohu.

  • Pri dôverných tlačových úlohách prejdite na:
  • Pozastavené úlohy >  vyberte meno používateľa > Dôverné >  zadajte PIN >  vyberte tlačovú úlohu > nakonfigurujte nastavenia > Tlačiť
  • Pri ostatných tlačových úlohách prejdite na:
  • Pozastavené úlohy >  vyberte meno používateľa >  vyberte tlačovú úlohu >  nakonfigurujte nastavenia > Tlačiť
Pomohol vám tento článok?
Top