Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti pomocou protokolu WPS (Wi-Fi Protected Setup – nastavenie zabezpečenia siete Wi-Fi)

Pred začatím skontrolujte nasledujúce:

 • Prístupový bod (bezdrôtový smerovač) je certifikovaný pre WPS alebo kompatibilný s WPS. Ďalšie informácie získate v dokumentácii k prístupovému bodu.
 • V tlačiarni je nainštalovaný adaptér bezdrôtového pripojenia. Ďalšie informácie získate v návode k adaptéru.

  Metóda stlačenia tlačidla

 1. Na ovládacom paneli prejdite na:

  Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové > WPS > Spustiť metódu stlačenia tlačidla

 2. Postupujte podľa pokynov na displeji tlačiarne.

  Metóda osobného identifikačného čísla (PIN)

 1. Na ovládacom paneli prejdite na:

  Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové > WPS > Spustiť metódu PIN

 2. Skopírujte osemčíselný kód WPS PIN.

 3. Otvorte webový prehľadávač a do poľa adresy zadajte adresu IP vášho prístupového bodu.

  Poznámky:

  • Zobrazte adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri sady čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak chcete, aby sa webová stránka načítala správne a používate server proxy, dočasne ho vypnite.
 4. Otvorte nastavenia WPS. Ďalšie informácie získate v dokumentácii k prístupovému bodu.

 5. Zadajte osemčíselný kód PIN a uložte zmeny.

Pomohol vám tento článok?
Top