Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Zmena nastavení portu tlačiarne po nainštalovaní portu interných riešení

Poznámky:

 • Ak má tlačiareň statickú adresu IP, konfiguráciu nemeňte.
 • Ak sú počítače nakonfigurované na používanie názvu siete namiesto adresy IP, konfiguráciu nemeňte.
 • Ak do tlačiarne pridávate port interných riešení (ISP) pre bezdrôtové pripojenie a tlačiareň bola predtým nakonfigurovaná na ethernetové pripojenie, odpojte ju z ethernetovej siete.

  Používatelia systému Windows

 1. Otvorte priečinok tlačiarní.

 2. V ponuke skratiek tlačiarne s novým ISP otvorte vlastnosti tlačiarne.

 3. Nakonfigurujte port zo zoznamu.

 4. Aktualizujte adresu IP.

 5. Uložte zmeny.

  Používatelia systému Macintosh

 1. V Predvoľbách systému v ponuke Apple prejdite do zoznamu tlačiarní a vyberte možnosti + > IP.

 2. Do poľa adresy zadajte adresu IP.

 3. Uložte zmeny.

Pomohol vám tento článok?
Top