Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Používanie Tvorby kódov QR

  Na prístup k aplikácii možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.

 1. Otvorte webový prehľadávač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Zobrazte adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri sady čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak chcete, aby sa webová stránka načítala správne a používate server proxy, dočasne ho vypnite.
 2. Kliknite na položky Aplikácie > Tvorba kódov QR > Konfigurovať.

 3. Vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Vyberte predvolenú hodnotu kódu QR.
  • Zadajte hodnotu kódu QR.
 4. Použite zmeny.

Pomohol vám tento článok?
Top