Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Nastavenie kvót zariadenia

  Na prístup k aplikácii možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.

 1. Otvorte webový prehľadávač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Zobrazte adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri sady čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak chcete, aby sa webová stránka načítala správne a používate server proxy, dočasne ho vypnite.
 2. Kliknite na položky Aplikácie > Kvóty zariadenia > Konfigurovať.

 3. Z časti Používateľské účty môžete pridať alebo upraviť používateľa a potom nastaviť jeho kvótu.

 4. Použite zmeny.

 5. Poznámka:  Informácie o tom, ako nastaviť aplikáciu a jej nastavenia zabezpečenia nájdete v dokumente Príručka správcu kvót zariadenia.

Pomohol vám tento článok?
Top