Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Nastavenie veľkosti a typu špeciálnych médií

    Zásobníky automaticky rozpoznajú veľkosť obyčajného papiera. Pri špeciálnych médiách, ako sú napr. štítky, kartónový papier a obálky, postupujte nasledovne:

  1. Na domovskej obrazovke prejdite na položky:

    Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka > Veľkosť/typ papiera >  vyberte zdroj papiera

  2. Nastavte veľkosť a typ špeciálnych médií.

Pomohol vám tento článok?
Top