Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Vkladanie do zásobníkov

POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:  Ak chcete znížiť riziko nestability zariadenia, do každého zásobníka vkladajte papier samostatne. Všetky ostatné zásobníky nechajte zatvorené dovtedy, kým ich nepotrebujete.

 1. Vyberte zásobník.

  Poznámka:  Aby ste sa vyhli zaseknutiam papiera, zásobníky nevyberajte, keď tlačiareň pracuje.

 2. Nastavte vodiace lišty tak, aby zodpovedali veľkosti vkladaného papiera.

 3. Pred vložením papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

 4. Stoh papiera vložte tak, aby strana, na ktorú sa tlačí, smerovala nadol. Potom sa uistite, že bočné vodiace lišty jemne tlačia na papier.

  Poznámky:

  • Pri jednostrannej tlači vložte hlavičkový papier lícom nadol tak, aby horný okraj hárka smeroval k prednej strane zásobníka.
  • Pri obojstrannej tlači vložte hlavičkový papier lícom nahor tak, aby dolný okraj hárka smeroval k prednej strane zásobníka.
  • Papier do zásobníka nezasúvajte.
  • Aby ste sa vyhli zaseknutiam papiera, uistite sa, či výška stohu nepresahuje indikátor maximálneho množstva papiera.
 5. Vložte zásobník.

  V prípade potreby nastavte na ovládacom paneli veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali vloženému papieru.

Pomohol vám tento článok?
Top