Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Vkladanie do viacúčelového podávača

 1. Otvorte viacúčelový podávač.

 2. Nastavte vodiacu lištu tak, aby zodpovedala veľkosti vkladaného papiera.

 3. Pred vložením papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

 4. Vložte papier stranou určenou na tlač smerom nahor.

  Poznámky:

  • Pri jednostrannej tlači vložte hlavičkový papier lícom nahor tak, aby horný okraj hárka smeroval k prednej strane zásobníka.
  • Pri obojstrannej tlači vložte hlavičkový papier lícom nadol tak, aby dolný okraj hárka smeroval k prednej strane zásobníka.
  • Vložte obálky s otváracou stranou vľavo smerom nadol.
  • Európske obálky vložte otváracou stranou smerom nadol a tak, aby vstupovala do tlačiarne ako prvá.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nepoužívajte obálky so známkami, sponami, cvočkami, okienkami, špeciálnou obrubou alebo samolepiacimi prvkami.

 5. Na ovládacom paneli nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali vloženému papieru.

Pomohol vám tento článok?
Top